ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಹಂಪಿ

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ವಿರುಪಾಕ್ಷಲಿಂಗವಿದ್ದ ಹಂಪಿ
ನೋಡೋಣ ಬಾರಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ             ||ಪ||

ಆಂಗಲಿಂಗ ಸುಖ ಎರಡು ಕೂಡಿ
ಒಂದೆ ಶಿವ ಶಬ್ಬದೊಳಗೆ                           ||೧||    

ಗಂಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಮುನಾ ತೀರ
ಮಧ್ಯದಿ ಹುಡುಕೋಣ ಬಾರೆ                      ||೨||

ಶ್ರೀಶಂಕರನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ
ಕೊನೆಯೊಳು ನೋಡೋಣು ಬಾರೆ              ||೩||

ನಾಡ ಜನರು ಕೂಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ಬೇಡಿದ ವರವ ಕೊಡುತಿಹನು                    ||೪||  

ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾಥ೯ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಶುನಾಳ-
ಧೀಶನ ಪಾದಕೆ ಎರಗೋಣ ಬಾರೆ              ||೫||

              ****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ