ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಸ್ಟೆಟಲಾನಾ

- ಡಾ || ಲತಾ ಗುತ್ತಿ

ವರ್ಷಕ್ಕೂಮ್ಮೆ ರಜೆ ಬರುತ್ತದೆ (ಬರುತ್ತಾನೆ)
ನಮ್ಮ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಬಸಿರಾಗುತ್ತದೆ (ಬಸಿರಾಗುತ್ತಾಳೆ)
ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭ
ಧರಿಸುವ ಸಡಗರ
ವರ್ಷವಿಡೀ bedrest
ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ shelf ದಿಂದೆದ್ದು
ಮೈ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ರಜೆ ಬಂದನೆಂದು
ಬಸಿರಾಗಲು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾಳೆ.
ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾನ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪೇಪರ ಸೀರೆ
ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡುವಳು
ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು
ಪೇಟೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ
ಬೇಕು ಬೇಕೆಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತ
ಉಬ್ಬುಬ್ಬುತ್ತಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ವಿಮಾನವೇರಿ
ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ ತವರಿಗೆ ಪ್ರಸವಿಸಲು.
ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಟಲಾನಾ ಈಗ ತುಂಬು ಬಸುರಿ
ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಾರಳು
ಟ್ರಾಲಿ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು
ಮೆತ್ತಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿಳಿಯುವಳು
ಬಾಂಬೆ ಕಸ್ಟಮ್‌ ಚೆಕ್ಕಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು
ಅಧಿಕಾರಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ
Mini operationಮಾಡೋಣವೇ ?
ಬೇಡ, Natural ಆಗಿಯೇ delivery
ಆಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೇವೆ.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧ ಕೊಡಿ duty bill ಬರುತ್ತದೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಪೆಟಲಾನಾ ಜೊತೆ ನಾವೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ
ಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ,
ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಸುರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ದುಡು ದುಡು ಓಡಿ ಬಂದು
ಮೆತ್ತಗೆ ಅವಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ
ಕೈಭುಜ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೊಯ್ಯುವರು
ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಸಿ
ಗಂಡು ಮಗುವೋ, ಹೆಣ್ಣುಮಗುವೋ
8- 10 ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾತಾಯಿಯೋ
ಎಲ್ಲರೂ ನಗೆಯಾಡುವರು
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಪ್ರವಾಸದ ಆಯಾಸ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ಗೆ
ಬೇನೆ
ಪ್ರಸವವೇದನೆ Operationಗೆ ತಯಾರಿ -
ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿನ (National, Philips, Rado, Rolex,
canon, Minolta, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪರಫ್ಯೂಮ್ಸ್
ಅರೇಬಿಯನ್ dry fruits, ಸಿಂಗಪೂರ Toys,
U.S.A.Cosmetics. Japanesees ಬಟ್ಟೆಗಳು)
ಅಂದದ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಲಕಿಲನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ, ಮುದ್ದಿಸುವವರೇ,
ಈ ಮುದ್ದಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು
ತನಗೆ ನನಗೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಡುವರು
ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಸ್ಟೆಟಲಾನಾ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದು
ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ
ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ
bedrest ಬೇಕೆಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ
Shelf roomಗೇ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ.
     *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ