ಸಂಸಾರದ ಗೊಡವಿ ಇನ್ನ್ಯಾಕೆ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಸಂಸಾರದ  ಗೊಡವಿ ಇನ್ನ್ಯಾಕೆ  ಇನ್ನ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೆ    ||ಪ||

ಭವಸಾಗರದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗುತಿರೆ
ನವಿದು ನವಿದು ಯಮರಾಜನು ಕೊಲುವಾ              ||ಅ. ಪ||

ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದೆನವ್ವಾ
ಗಂಟೆಯ ನುಡಿಸಿದೆ ತಾಯವ್ವ
ಕಂಟಕ ಹರಿಸಿ  ಸೊಂಟರಗಾಳಿಯ
ದಾಂಟಿನಡಿದು ಮತ್ತೆಂಟುಕೋಟಿಯ  ಗೆದ್ದೆ            ||೧||

ಮಂದಿಯೋಳ್ಮಾನಕಂಜದಲೀ  ಸಂದಿಯೊಳು ಸುಳಿದಾಡಲಿ
ಬಂಧುರ ಶಿಶುನಾಳ ತಂದೆಯ ಕಾಣಲು
ಹೊಂದಿದೆನಾತನ ದ್ವಂದ್ವಚರಣಕೆ                        ||೨||

            *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ