ಎದೆ ಹಾಲು ನೀಡಿರಮ್ಮ


- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ
(ತೊಗಲುಬೊಂಬೆಯಾಟ)

ನೀಡಿರಮ್ಮ ಎದೆಯ ಹಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಕೂಸಿನ ಜೀವ ಪಾಲು
ನೀಡಿ ಅಕ್ಕ ನೀಡಿ ತಂಗಿ
ನೀಡಿ ತಾಯಿ ಎದೆಯ ಹಾಲು ||

ಜೀವದಮೃತ ಎದೆಯ ಹಾಲು
ಸಾಟಿಯೆಲ್ಲಿದೆ ಮಗುವ ಪಾಲು
ಜೀವ ಜೀವವ ಧಾರೆ ಎರೆದು
ಒಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ ||

ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕುಡಿಯನು
ನರಳಿಸದಿರಿ ಕೊಡದೆ ಹಾಲನು
ಕಂದ ಅಳುತಿದೆ ಕೇಳು ತಾಯಿ
ನಿನ್ನ ಹಾಲೆ ಜೀವ ಕಾಯಿ ||

ಚೌಕಾಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಡ ತಂಗಿ
ರೂಪ ಕೆಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವ ತಗ್ಗಿ
ತಾಯಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಆಗು
ಜೀವ ನೀಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ||

ಎದೆ ಹಾಲೆ ಔಷಧಿ ಕೇಳಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್‍ಯಾಕಮ್ಮ
ನಿನ್ನೆದೆ ಹಾಲೆ ಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ
ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಬೆಳೆಗೆ ಆಧಾರ ||

ಹಾಡು ೧ :    ಶೋಕಿ ಯಾಕವ್ವ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ
        ಕಂದ ಬೇಡವೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ||

        ಎದೆ ಹಾಲ ನೀಡದೆ ನೀನು
        ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು
        ಜೀವ ಕುಡಿ ಬೆಳೆಯದಂಗೆ
        ತುತ್ತಾ ಮಣ್ಣಿಗಾದಂಗೆ ||

ಹಾಡು ೨ :     ಹಾಲಿಗ್ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾ
        ಬೆಳ್ಳಗಿವುದಲ್ಲಾ ಸುಣ್ಣಾ ||

        ಹಾಲು ಯಾವುದಾದರೇನು
        ತಾಯ ಹಾಲಿಗೆ ಸಮವೇನು
        ಹಾಲು ನೀರು ಸೇರಿದರೆ
        ಮನುಷ ಮಾಯವಾಗಿರೆ ||

ಹಾಡು ೩ :     ತಾಯ ಎದೆಹಾಲು ಬತ್ತಿದರೆ
        ಮಗುವಿನ ಗತಿಯೇನು ಜನರೆ ||

        ಹಣವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ
        ಬಡವರ ಎದೆಹಾಲ ಕೊಳ್ಳುತಾರೆ
        ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದರೆ
        ಮಗುವಿಗೇನು ಕುಡಿಸುತಾರೆ ||

        ಕೇಳಿರಣ್ಣ ಕೇಳಿರೊ ಕೇಳಿರಿ
        ಎದೆಹಾಲು ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ
        ಎದೆಹಾಲು ಮಾರುವುದಲ್ಲ
        ನೆನಪಿರಲಿ ಮಾತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ||

ಹಾಡು ೪ :     ಕೇಳಿರಿ ಜನರೆ ಕೇಳಿರಿ
        ತಾಯ್ತನದ ಶಾಯರಿ ||

        ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವ
        ತಿಳಿ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ
        ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಬಗೆಯು
        ಪಾಲು ಹಾಲ ಮಹಿಮೆಯು ||

        *****

ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ