ಆಶಾಢ ನಿಬ್ಬಣ ಸೂತ್ಯಾಡಿ ಬಂತು

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಆಶಾಢ ನಿಬ್ಬಣ ಸೂತ್ಯಾಡಿ ಬಂತು
ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಕೂಸು ಹುಟ್ಟೀತು ಗೆಳತಿ              || ಪ ||

ಲೇಸವಾದ ತಾಯಿಯಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು
ಈಶಗುರು ಗಂಡಗ ವಾಸವಾಗಮ್ಮಾ                        ||ಅ.ಪ.||

ಮುತ್ತೈದಿ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ
ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಮುದ್ದಾಡಿ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ತೋರಮ್ಮಾ
ತಾರಕ ಮನೆಯೊಳು ಮೀರಿದ ದಾರಿಯೊಳು
ಆರಿಗೆ ಸಿಗದ ಮೀರಿದ ವುನ್ಮನೀ ಸೇರಿದೆಮ್ಮಾ             ||೧||

ಸತ್ಯದಿ ಶಿಶುವಿನಾಳ
ಉತ್ತಮ ಗೋವಿಂದನ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ತೋರೆಮ್ಮಾ
ಹಾದಿಯೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಬಂದು
ಮೋಹದ ಮುದವಿ ಮಾಡಿಕೊಡೆಮ್ಮಾ                       ||೨||
              ***
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ