ಒಳ್ಳೇ ನಾರಿ ಕಂಡೆ ಈಗಲೇ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಒಳ್ಳೇ ನಾರಿ ಕಂಡೆ ಈಗಲೇ
ಒಳ್ಳೇ ನಾರಿ ಕಂಡೆ                           ||ಪ||

ಇಳೆಯ ತಳದಿ ಕಳವರ ಭಲೆ
ಋಷಿಗಳ ಮರುಳು ಮಾಡಂವ           ||ಅ.ಪ.||

ಕೈಯು ಕಾಲು ಇಲಾ
ಮೈಯೊಳು ಉಸುರು ಆಡಗಿತಲ್ಲಾ
ವಿಷಯಸುಖದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದಯ
ನಿಶಿಕರದೊಳು ನಲಿದಾಡುತಿಹಳೋ       ||೧||

ಮುಟ್ಟಲು ಕೊಲ್ಲುವಳೋ ಕಾಮನ
ಕಟ್ಟಿ ಆಳುತಿಹಳೋ
ಬಟ್ಟ ಕುಚಕ ಬರದಿಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸಕ
ನಟ್ಟ ಮನಸು ನಡೆಗೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು          ||೨||

ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಇವಳು
ಶಿಶರಿನಾಳಧೀಶನ ಒಲಿಸಿದಳೋ
ಪಸರಿಸಿ ಗುಡಿಪುರ
ಆಸಮ ರಸಿಕರಿಗೆ ಗುರುಗೋವಿಂದನ      ||೩||

         ***

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ