ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದ

ದೊರಕುವದ್ಹಾಂಗ ಪರಮಾನಂದಾ
ಅರಿಯದು ಅದರಂದಾ
ದೊರೆಯದು ನಿನಗದು ಗುರುವರ
ಚರಣದ ಸೇವೆಯೊಳಕಾಗಿ ಬೆರೆಯದನಕಾ   ||ಪ||

ಸರಸವಾದಖಿಳ ಭೋಗವನೆಲ್ಲಾ
ತ್ವರಿಸುವುದು ದುರಿತ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ
ತೊರೆದು ಜನಕೆಲ್ಲ
ಕರುಣದಿ ಪರಮಸುಖದಾಯಕ ಗುರುವಿನ
ಕರಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದಾತನಕ      ||೧||

ಅರುವಿನೊಳ್ ಅಮಲ ಗುರುತವ ತೋರಿ
ಇರುವುದು ಆ ದಾರಿ
ಆರು ಮೂರು ಎರಡರ ದಾರಿ ಮೀರಿ
ನಿರುತದಿ ಸುಖಬೀರಿ
ಭಾರಿಯ ಪ್ರಣಯವು ಬೊರಿಡುತಲಿ ಮನ
ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೋನ್ಮನಿ ಸೇರದತನಕಾ       ||೩||        
***

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ