ಇದೇ ಮನಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ ಅತ್ಮನಿಗೆ

ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಲಿದಾಡುವ  ಅತ್ಮನಿಗೆ
ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ                       ||ಪ||

ಕುಟ್ಟಿ ಕಣಕದಾ ಹಿಟ್ಟು ಗಂಟಲದೊಳು
ಧರಿಗೆ ಬೆದರಿ ಬಹು ತೆರದಿ ಮರೆಸುವುದು
ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ                       ||೧||

ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸಖ ಗೋವಿಂದನ
ಹಸನಾಗಿ ಭೋಜನಕೆಸಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವುದು
ಇದೇ ಮನಿ ಇದೇ ಮನಿ                       ||೨||
***

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ