ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ

ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ
ಬೇಗನೆ ಸಾರೋ                                          ||ಪ||

ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣು ಬಾರೋ
ನುಣ್ಣಗೆ ತೋರುವ
ಸಣ್ಣ ಮಂದಿರದೊಳು
ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಯ                                      ||೧||             

ಶಾಲು ಮೇಲೆ ಮುಡಿಹೊತ್ತು ಮಸ್ತಕದಿ
ರುಮಾಲು ಚಿಮ್ಮರಿಯ ಸುತ್ತು
ಬಾಳೊಂದು ಚೆಲುವಾದ ಕಾಲು ಹಾವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ
ಮೇಲು ಮಾರ್ಗದಿ ನಿಂತು ನಾಳಿನೊಳಿಬ್ಬರು       ||೨||  

ವಾಯು ಬಲಿದೇಕಾಗಿ ನೀವೀರ್ವರು
ನ್ಯಾಯ ನೀಗದವರಾಗಿ
ಸಾವಿನಂಕುರ ಗೆದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮರ ಮುದ್ದು
ಭಾವಿಸಿ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು            ||೩||
               * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ