ಕಪಟರೂಪವಲ್ಲ ಕೇಳಿದೋ

ಕಪಟರೂಪವಲ್ಲ ಕೇಳಿದೋ

ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೋದವೌ                                        ||ಪ||


ಗುರುಪಥ ವಸ್ತು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ತೋರ್ಪುದೋ          ||ಅ.ಪ.||


ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಿಯೋ

ಒಂದನಾದದೊಳಗೆ ಸುಳಿವುದೋ                             ||೧||


ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸದನ ಕಾಂಬುವುದೋ

ಸುಂದರ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನದೋ                              ||೨||

                  * * *


-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ