ಗುಜಗುಜಮಾಪೂರ ಆಡೋಣ

ಗುಜಗುಜಮಾಪೂರ ಆಡೋಣ
ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೂಡೋಣ                          || ಪ||

ಗಜಿಬಿಜಿ ಸಂಸಾರ ದೂಡೋಣ ಸಾ-
ಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೊಂದೋಣ                 ||ಅ.ಪ.||

ಹಸ್ತಿನಿ ಛಿತ್ತಿನಿ ಶಂಖಿನಿ, ಪದ್ಮಿನಿ
ಉತ್ತಮರೆಲ್ಲರು ಆಡೋಣ
ಕುರುಡ ಕುಂಟರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ
ರಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯೋಣ                     ||೧||

ಕೆಂಫು ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕಾಳ್ಗಳನು
ಸೊಂಪಿನಿಂದ ಬಿತ್ತೋಣ
ಯೋಗಿ ಜಂಗಮರಿಗೆ ನೀಡೋಣ
ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ              ||೨||
                       * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ