ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆನೇ !

ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆನೇ ನಾನೊಂದು ಹಾದರಮಾಡಿದನೇ                ||ಪ||


ಹಾದರ ಮಾಡಿದೆ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ

ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರ ಪದರಿನೊಳಗೆ ನಾ ಹಾದರಮಾದಿದೆನೇ         ||ಅ.ಪ.||


ಮಳ್ಳಿಯ ತೆರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ ಆಡುತೆ

ಕಳ್ಳರೊಳಗೆ ಸುಳದೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ಹಾಳಗ್ವಾಡಿ ಮಳಗಿಯೊಳು

ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬ್ಯಾಸತ್ತು ಒಳ್ಳೇಕಿ ಆನಿಸುವ                                       ||೧||


ಆರು ಮೂರು ವರಗೇಡಿ ಪುರುಷರೋಳು

ದಾದಿತಪ್ಪಿ ನಿಂತೆ ದೂರಿಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ

ವಾರಿಗೆ ಹುಡುಗರೊಳು ಕ್ಯಾರಿ ಉಗುಳುತಲಿ                                ||೨||


ಪ್ಯಾಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಳ್ಳಿ ದಿಲ್ಲಿಯೊಳು ಕೋಟಿ ಜನರ ಕೂಡಿದೆ

ದಾಟಿದೆ ಈ ಜಾರತನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ

ಘಟದೋರಿತು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೊಳಗೆ ನಾ                                ||೩||

                        * * *

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ


ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ