ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ

ಕೋಡುಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ||ಪ||

ಆಡು ಆನೆಯ ನುಂಗಿ

ಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ

ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತರದವಳ ಮದ್ದಳೆ ನುಂಗಿತ ||೧||

ಒಳ್ಳು ಮನಕಿಯ ನುಂಗಿ

ಬೀಸುಕಲ್ಲು ಗೂಟವ ನುಂಗಿ

ಕುಟ್ಟಲು ಬಂದ ಮುದಕಿಯ ನೊಣವು ನುಂಗಿತ ||೨||

ಹಗ್ಗ ಮಗ್ಗವ ನುಂಗಿ

ಮಗ್ಗವ ಲಾಳಿ ನುಂಗಿ

ಮಗ್ಗದಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣನ ಕುಣಿಯು ನುಂಗಿ        ||೩||

ಎತ್ತು ಜತ್ತಗಿ ನಿಂಗಿ

ಬತ್ತ ಬಾನವ ನುಂಗಿ

ಕುಂಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಅಣ್ಣನ ಮೇಳಿ ನುಂಗಿತ    ||೪||

ಗುಡ್ಡ ಗಂವ್ಹರ ನುಂಗಿ

ಗಂವ್ಹರ ಇರುವೆ ನುಂಗಿ

ಗುರುಗೋವಿಂದನ ಪಾದ ಆತ್ಮ ನುಂಗಿತ      ||೫||
 
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ