ಬೋದಹ ಒಂದೇ

ಬೋದಹ ಒಂದೇ
ನಾದ ಒಂದೇ                              ||ಪ||

ಸಾದಹನ ಮಾಧುವ ಹಾದಿ ಒಂದೇ
ಆದಿ ಪದ ಒಂದೇ                        ||ಅ.ಪ||

ಬಿಂದು ಒಂದೇ ನಿಜಾ-
ನಂದ ಒಂದೇ
ತಂದೆ ಸದಗುರು ಒಂದೇ
ಅಂದಿಗಿಂದಿಗೊಂದೇ                          ||೧||

ದೋಶಹ ಒಂದೇ ನಿರ-
ದೋಶಹ ಒಂದೇ
ಸಹಿಸಹುನಾಳದಹೀಸಹನ ಬಹಾಶಹೆ ಒಂದೇ
ಬಹವನಾದ ಒಂದೇ                          ||೨||
***

-ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ