ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ

- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ

ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಅರಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಹೊಳಪು ಹೊಳಪು
ಬದುಕ ಮುಳುಗು
ಕಹಿಸಿಹಿಯೊಳಗು
ನಲವು ಒಲವು

        *****

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ