ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕೊ

- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ

ಅಣ್ಣ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕೊ
ನೀನು ಲಕಲಕ ಅನಬೇಕೋ ||

ದಿನವೂ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಬೇಕು
ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯ ಧರಿಸಬೇಕು
ಕೂದಲ ಬಾಚಿ ನೀಟಿರಬೇಕು
ನಡೆವ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು ||

ವಾರದಲೊಮ್ಮೆ ಉಗುರ ಕಟಾವು
ಆಗಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಾವು
ಬೆರಳ ತಿರುವದಿರು ಮೂಗಿಗೆ
ಬೆಳಗು ರಾತ್ರಿ ಉಜ್ಜಣ್ಣ ಹಲ್ಲಿಗೆ ||

ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ಉಗುಳಬ್ಯಾಡ
ನಾಯಿಯಂತೆ ಮೂತ್ರಬ್ಯಾಡ
ಶೌಚಾಲಯವ ಬಳಸು ನಿತ್ಯಾ
ಆಗ ನೋಡು ಬದುಕೆಂಥ ಸ್ವಚ್ಚಾ ||

ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಬೂಬುಬ್ಯಾಡ
ದುಡ್ಡಿರಬೇಕೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯೂಬ್ಯಾಡ
ಬಡವರೆಂದರೆ ಕೊಳಕರಲ್ಲ
ಹಣವಂತರೆಲ್ಲ ಪರಿ ಶುದ್ಧರಲ್ಲ ||

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ