ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಹಾಡು

- ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ. ಎನ್

ನಾವು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ
ಏಳುವವರು ನಾವಲ್ಲ
ಮುಳುಗೇಳು ಬೀಳುಗಳ
ಸಂಕರಗಳೆಮಗೆ ಸಲ್ಲ
ಜಡದ ಸೋಂಕುಗಳಿರದ
ನಮ್ಮ ಪಥಗಳಲಿ ನಿತ್ಯ ಜಂಗಮರು ನಾವು
ಸಮಯಾತಿ ಸಮಯಗಳು
ಸಮ ವಿಷಮಾದಿ ನಿಯತಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯ ಹೂ-ಮುಳ್ಳ ಹಾಸು
ಇತಿ-ಮಿತಿಯ ಮತಿಗೀತ
ಸ್ತುತಿ-ನಿಂದೆ ಭೋರ್ಗರೆತ
ಪ್ರೀತ-ಸಂಪ್ರೀತಗಳ ಕವಿ ಸಮಯ ನೀವು
ದೇವರೆ ಮಾಡಿದ ಮಾನವರ ಸಾಲೊ
ಮಾನವರೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಹವಾಲೊ
ನಿಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮಯ ಸಮಯ ಶೂಲ-ಜಾಲ
ಅಜ್ಞಾನದಾ ಬಿಲ-ಬಿಲಕೆ
ಜ್ಞಾನ ವರ್ಣಗಳ ಮಾರ್ಜಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ...
ನಮ್ಮ ಪಥದಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ....
ಮುಂದೆ... ಎಂದೂ ಮುಂದೆ.

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ