ದೇವದಾಸಿ

-ರವಿ ಕೋಟಾರಗಸ್ತಿ

ಅವ್ವಾ... ಅವ್ವಾ... ಹೇಳು
ದೇವದಾಸಿ ಅಂದರೇನು
ನಿನಗೇಕೆ... ಅನ್ನುವರು
ದೇವರ... ದಾಸಿ

ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ...
ಇರುವ ನೆರೆಮನೆಯ
ಸೀನು... ಶೇಖರನ...
ಅವ್ವಂದಿರಿಗೇಕೆ...
ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ... ದೇವದಾಸಿ

ಬೇಡವೆಂದನೆ...
ಆ ದೇವರು...
ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಾ...
ಅವರೆ ಒಲ್ಲೆಂದರೆ
ದೇವದಾಸಿ...

ನೀನೇಕೆ... ದೇವದಾಸಿ?
ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದರೆ....
ನೀ ಬರಿ ನನ್ನವ್ವ ಆಗಿದ್ದಿ
ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವರು
ನಮ್ಮೂರಿನ ಪೂಜಾರಿ...
ಗೌಡ-ಕುಲಕರ್ಣಿಗಳವರ
ಮಗಳು-ಮಡದಿಯರನ್ನು
ಮಾಡ್ಯಾನು ದೇವರದಾಸಿ

ನೀನಾಗ... ಅವರಂತೆ
ಮನೆ ಒಡತಿ...
ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿಹ
ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯದ...
ನನ್ನವ್ವ-ನೀನಲ್ಲವೇ.

         *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ