ಬಿಡತೇನಿ ದೇಹ ಬಿಡತೇನಿ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಬಿಡತೇನಿ ದೇಹ ಬಿಡತೇನಿ                                     ||ಪ||

ಬಿಡತೇನಿ ದೇಹವ ಕೊಡತೇನಿ ಭೂಮಿಗೆ
ಇಡತೇನಿ ಮಹಿಮಾದ ನಡತೆ ಹಿಡಿದು ದೇಹಾ            ||೧||

ಪಾವಕಗಾಹುತಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಸು
ನಾ  ಬೇರೆ  ಬೈಲು ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಾಡುತಲಿ ದೇಹಾ          ||೨||

ಅವನಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು
ಜವನ ಬಾಧೆ ಗೆದ್ದು ಶಿವಲೋಕದೊಳು ದೇಹ ಬಿಡತೇನಿ  ||೩||

         *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ