ನಾಯಿಯ ಸಾಕಿದರು

- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ

ನಾಯಿ ಸಾಕಿದರು
ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದರು
ಇದ್ದವರು;  ಕದ್ದವರು
ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರು
ಬೇಗೆ ನುಂಗಿದರು
ಇಲ್ಲದವರು; ಮನಷ್ಯರು

        *****

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ