ನಾನು-ನೀನು

- ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ. ಎನ್

ಭೂಮಿ ನೀನು
ಬಾನು ನಾನು
ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಯ ಬದುಕಲಿ
ಯಾವ ಜನುಮದ
ಫಲವು ಬೆಸೆದಿದೆ,
ನನ್ನ-ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ದಲಿ

ಕಡಲು ನೀನು
ನದಿಯು ನಾನು
ಲೋಕ ಯಾನದ ಪಥದಲಿ
ಆದಿ-ಅಂತ್ಯದಿತಿ
ಮಿತಿಯ ಮೀರಿದ
ಋತು-ಕ್ರತುವಿನ ಬಲದಲಿ

ಮೇಘ ನೀನು
ಅನಿಲ ನಾನು
ದೂರ ದೂರದ ಬೆಸುಗೆಗೆ
ದಿಕ್ಕು-ದಿಕ್ಕಿನ
ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಗಳಲ್ಲೂ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾಟದ ಒಲುಮೆಗೆ

ದೇಹ ನೀನು
ಪ್ರಾಣ ನೀನು
ಆತ್ಮ ನೇಹದ ಗೀತೆಗೆ
ಗಂಡೊ ಹೆಣ್ಣೋ
ಹೆಣ್ಣು - ಗಂಡೋ
ಎಂಬುದೊಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ||
        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ