ಅವರು

- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ

ಅವರು ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲಕೂ
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ
ಮನೆಯವರ ಕೈಲಿ
ಹೆಣನೋಡ ಬರಲರ್ಹರ
ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನರ್ಹರ ಯಾದಿ
ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು
ಸತ್ತ ದಿನವೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

        *****

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ