ಬರಬಾರದೋ ಯೋನಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಬರಬಾರದೋ ಯೋನಿಯೊಳು ಜನಿಸಿ
ತಿಳಿದು ಒಂದೊಂದು ಎಣ‌ಎಣಿಸಿ                      ||ಪ||

ರಕ್ತದಿ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿಯೋ
ಎದ್ದು  ಬಂಧನದೊಳು  ಬಂದು  ಸಂದಿಸಂದಿಗೆ    ||೧||

ಸಾವು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಏಜೀದನ ಒಳಪೊಕ್ಕು
ಮಾಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸಿ               ||೨||

ಧರಿಯೊಳು ನವಲಗುಂದ ನಾಗಲಿಂಗ
ಪರಮಚರಣಕ್ಕೆ  ಹೊಂದಿ  ಪವಿತ್ರನಾಗಿ             ||೩||

          *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ