ಇತಿಹಾಸದ ಯಾತ್ರೆ

- ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ. ಎನ್

ಹೊಸತದೆಲ್ಲಿ, ಹೊಸತದೆಲ್ಲಿ
ಹೊಸಬರಾರೋ ಲೋಕದಿ...
ಇಂದಿನ್ಹೊಸತಿನೊಸಗೆಯಲ್ಲಿ,
ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಬೆಸುಗೆಯು
ಬರುವ ಚಣದ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ
ಇತಿಹಾಸದ ಯಾತ್ರೆಯು...
ಇದ್ದುದಿಲ್ಲೇ ಇರುವುದೆಂತೊ
ಛಿದ್ರ ಮನಸಿಜ ಛಾಯೆಯು...
ಇರುವ ಹಮ್ಮಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಲದಲಿ
ಹುಚ್ಚು ಮನುಜಿನ ನೀತಿಗೆ...
ಜಗದ ಚಲನೆಯ ನಿಯತಯಾನದಿ
ನೆಚ್ಚು-ಮೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀತಿಗೆ...

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ