ನೋಡೋಣ ಬಾ ಹುಲಗೂರ ಸಂತಿ

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ನೋಡೋಣ ಬಾ ಗೆಳತಿ
ನಾಡೊಳ್ ಹುಲಗೂರ ಸಂತಿ
ಬಾಡ ಮಾರವಳ ಬಡಿವಾರ ಬಹಳೈತಿ                                   ||ಪ||

ಜೋಡಬಿಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೊಂದು
ಸಿವಡು ಕೋತಂಬರಿಯ ಕೊಡಲು
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ ನಿಂತರೆ ಮಾತಾಡಳೋ ಮುಖ ನೋಡಳೋ     ||ಅ.ಪ.||

ಸರಸಾದ ಪ್ಯಾಟಿಯ ಮೆರೆವದು ಕೋಟಿಯು
ವರ ರಸವರ್ಗ ಫಲಗಳು ಸುರಹಿದಂತಿಹವು
ಕರಿಯ ಕುಂಬಳ ಬದನಿ ಬೆಂಡಿ
ಸರಸ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಹರವಿ ಮೆಂತೆ ಚವಳಿಕಾಯಿಗೆ
ಕರವನೆತ್ತುತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಳೋ ತಾ ತಾಳಳೋ           ||೧||

ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಬಹು
ಖೊಟ್ಟಿತನದ ಬುದ್ದಿಯೆನ್ನ ನೋಡಿತ್ತ
ಮೀರಿದುನ್ಮನಿಯನು ಸೇರಿತ್ತ
ದೇವರಮನಿ ಮೂಲೆಯೊಳಿತ್ತ
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ಕುಳತಿತ್ತ
ಊರ್ದ್ವಮುಖವ ತಾ ಮಾಡಿತ್ತ
ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದೊಳಗಿತ್ತ ಕಾಲಕರ್ಮವನು ನುಂಗಿತ್ತ
ದೇವ ಶಿಶುನಾಳೇಶನ ಸುತ್ತ ಧ್ಯಾನದೊಳಗೆ ತಾನಿರುತಿತ್ತ
ಕಚ್ಚಿದರೆಚ್ಚರವಾದೀತ                                                      ||೨||

****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ