ಹಾಡು-ಪಾಡು

- ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ. ಎನ್

ಕುಸುಮವೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ
ಅರಳಿನಿಂತು ನಕ್ಕಿತು |

ನಭದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡು
ನಾನೇ ಚೆಲುವೆ ಎಂದಿತು |

ಇಳೆಯ ಮೇಲಣ ಕೊಳೆಯ ಕಂಡು
ಹಮ್ಮಿನಿಂದ ಅಣಕಿತು |

ಸುಳಿದು ಸೂಸೋ ತಂಗಾಳಿಗೆ
ಒನಪಿನಿಂದ ಬಳುಕಿತು |

ಹಾರಿ ಬಂದ ದುಂಬಿಯುಸಿರು
ಮಧುರ ಸುಧೆಯೆ ಎಂದಿತು |

ಮುಂಬೆಳಗು ಜಾರೆ
ಧಗೆ ಬಗೆಯು ಏರಿ ಏರೆ
ತಾಪಕದುವೆ ಬಳಲಿತು |

ಮುಖದಿ ಮೂಡಿದ ನೆರಿಗೆ ಕಂಡು
ದುಃಖದಿಂದ ನೊಂದಿತು |

ಮುಗಿಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಣ್ಣ
ಇಳೆಯ ಪುಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣ |

ವಂದಿಸುತಲೇ ಉದುರಿತು
ಉದುರಿ ಮಣ್ಣ ಸೇರಿತು ||

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ