ಇನಸ್ಪೆಕ್ಟರ ದಯಾನಿಧಿ

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಇನಸ್ಪೆಕ್ಟರ ದಯಾನಿಧಿ ವನಗಾವಲಧಿಕಾರ                                    ||ಪ||

ಘನಸಿರಿಯ ಪರಿ ಆರಣ್ಯದಿ ಶೋಭಿತಹ
ಜುರ್ಬಿಶರಿಯುತಾಧೀಶನ ಪದಾ                                                  ||೧||

ಹಮ್ ದೇಖಾ ತುಮ್ ಲೈಯನ್‍ತು ದೋದಿನ್ ಕರತೆ ಜವಿದಾ
ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದಿದೆ ನಾ ಪೇಳುವೆ ಲಾಲಿಸು ಹಿಮಕರ ಕಷ್ಟದಿ ಮುನಿದಾ  ||೨||

ಶಿಶುನಾಳ ಶ್ಯಾಹಿರಾತೋ ಸಲಾಮತ್ಹೋ ಉಸನೇ ರೋಷದಿ ಜಾನಪಿದಾ
ಕಸರಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಉಸುರಿದ ಕವಿತವ ನಿಶಿಯೊಳು ಬೆಳಗಿ ದೇಶವಳಿದಾ    ||೩||

****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ