ಬಾ ಬಾ ಸಿರಿಯೆ

- ಡಾ || ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ

ಬಾ ಬಾ ಸಿರಿಯೆ ಈ ಅಂತರ ಸರಿಯೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲಾಸ್ಯವ ಸುರಿಯೆ

ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರದ ಮೋಹಕತೆ
ಭ್ರಮಿಸಲು ನಿಂತರಳಿದೆ ಪುಷ್ಪಲತೆ

ಎಲ್ಲಿಯೆ ನೋಡಲಿ ಕಣ್‌ಮನ ತಂಪು
ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆಯೆ ಸುರಿ ನೀರಿನಿಂಪು

ಗಿರಿಕಂದರಗಳ ಭೂರಮೆ ತೊಡುಗೆ
ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಬಳುಕು ನಡಿಗೆ

ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಚಿತ್ತಾರ ಉತ್ತರ
ವಿಸ್ಮಯ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಆಹ! ನಿರಂತರ

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ