ಸ್ವರ್ಣಪಂಜರ

- ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ. ಎನ್

ನಾನು ಹಕ್ಕಿ ಆದರೂಽನು
ಹಾರಲಾರೆ ಇನ್ನುಽ ನಾಽನು ||

ಪುಕ್ಕ ಬಿಗಿದ ಕ್ರೂರಗಣ್ಣು
ಯಾವ ಯುಗದ ಮಾಯೆಯೋ
ಅತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪಾರತಂತ್ರ್‍ಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೀ ಛಾಯೆಯೋ ||

ಮೇಘ ಮುಗಿಲ ಮೇಲ್ಮೆ ಬಲ್ಮೆ ಸಾಲಲಿ
ಶಂಕೆಯಲೆಯಲೆ ಭೀತಿಯು
ಅನಿಲನಿಲದ ಕೊರಳ ರವದಲಿ
ಕಣ್ಣ ಬಯಕೆಯ ಗೀತೆಯು ||

ಆವ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಬಂದ
ಶೂಲ ಶೃಂಖಲೆ ಪಂಜರಿ
ಯಾವ ಮತಿಯೊಳ್ಮಥಿಸಿ ಬಂದ
ನಿಯತಿ ಯತಿಯ ಕಣ್ಣುರಿ ||

ಗ್ರಹ ತಾರೆ ಕಾಯ ಪಥಗಳಲ್ಲೂ
ಕರಿನೆರಳ ಸರಳ ಬಂಧನ
ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ
ವಿಪಿನ ವಿಪನದ ರೋದನ ||

        *****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಕಿಶೋರ್‍ ಚಂದ್ರ

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ