ನಮ್ಮಯ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಆಗದಾಗದೋ ಗಾಂಜೀ

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ನಮ್ಮಯ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಆಗದಾಗದೋ ಗಾಂಜೀ       ||ಪ||

ಅಗದಾಗದು ಗಾಂಜಿ
ಹೋಗಿ ಬಹು ಸುಖವು
ಯೋಗಿ ಜನರು ಕಂದು
ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ                                 ||೧||

ಹರಿಗೆ ಸಕ್ಕರಿಯಾಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಹರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾದುದೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಾತು
ಆರಿಯದ ನರಗುರಿಗಳದು ಕೇಳದೆ
ಬರಿದೆ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮಯ್ಯಾ         ||೨||

ಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾನದ ಮುನಿಯು ಸಂಗೀತಸ್ವರ
ತಿದ್ದುವ ಮೃದು ಮಧುರ ಗೊನಿಯೊಳು
ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಶುನಾಳದೀಶನೊಳು
ಬದ್ಧಿಗೇಡಿತನ ಸಲ್ಲದು ನಮ್ಮಯ್ಯಾ                    ||೩||

****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ